Sand & Sea for Circular Life

Mon Ha Su : มนฮาสุ

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจจากการเป็นจิตอาสาทำอุบะ งานพระเมรุมาศ ที่งดงาม เป็นศิลปะที่ถ่ายทอดมาจากในวัง

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้ประดับเครื่องแต่งกายเพื่อความสวยสง่า

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ถ่ายทอด ฟื้นฟูวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันงดงาม ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่เหลือใช้

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 367/2547

ข้อมูลการติดต่อ

0918782516
[email protected]