ฺBird of Sky

Mon Ha Su : มนฮาสุ

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจจากการเป็นจิตอาสา

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้ประดับตกแต่ง

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 617/2547

ข้อมูลการติดต่อ

0918782516
[email protected]