บัวบูชา

กลุ่มแฮนด์เมด

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

กลุ่มแฮนด์เมดได้มีการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมหนึ่งของคนไทยเป็นเวลา 20 ปี โดยมีการสร้างสรรค์งานเลียนแบบของธรรมชาติ เช่น ดอกบัว กล้วยไม้ กุหลาบ บัวบูชามีรูปทรงเหมือนดอกบัวหลวง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพุทธ สื่อถึงคุณธรรม ความงดงาม ความบริสุทธิ์ เพื่อเป็นฐานพระพุทธรูป ตั้งหน้ารถยนต์

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้เป็นงานพุทธบูชา จัดโต๊ะหมู่ วางพระพุทธรูปวางองค์เทพ (พราหมณ์ฮินดู) วางเจดีย์ ใส่พระบรมสารีริกธาตุ หรือเป็นเทียนพรรษา

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เป็นเอกลักษณ์ที่เข้ากับคำขวัญของกทม. งานเราเป็นงานเกี่ยวข้องกับวัด เป็นงานชาววัง

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 6532-421/24 2562-05-10 2565-05-09

ข้อมูลการติดต่อ

0863872968
[email protected]