ผ้าเขียนลาย ผ้าใยกัญชง

พิมพ์ฝ้าย-เขียนไหม

ระดับ: Platinum

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า ตกแต่งประกอบกับเครื่องแต่งกาย ตกแต่งผลิตภัณฑืของใช้ตกแต่งบ้านและทำของที่ระลึกต่างๆ

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

การทำลวดลายในงานหัตถกรรม ลวดลายไทย ลายจักรสาน งานจิตรกรรม มาเสริมสร้าง บนพื้นผ้าดดยการเขียน สด

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 1479/2558 2558-01-18 2562-01-17

ข้อมูลการติดต่อ

0816266810
[email protected]