หีบโบราณ

Johnnygunwoodwork

ระดับ: Bronze

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เพราะคิดว่าทุกวันนี้ไม่มีคนทำแล้ว ก็เลยคิดที่จะทำเพื่อให้คงอยู่ต่อไป

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ไว้เก็บของสำคัญท ของมีค่า ตั้งแต่โบราณ

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ก็เพราะว่า คนในกรุงเทพไม่มีใครทำแล้วก็เลยคิดที่ยังคงทำอยู่

ข้อมูลการติดต่อ

0883222213