TODOY PALM SUGAR

GOD GIVE GIFTS

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เกิดจากแรงบันดาลใจที่ต้องการรักษาน้ำตาลพื้นบ้านที่อยู่คู่กับประเทศและตำรับอาหารไทยรสชาติอร่อยมาแต่โบราณที่กำลังถูกลบเลือนด้วยสินค้าปลอมแปลงทำให้หลายๆคนไม่เคยได้รู้จักหรือสัมผัสกับรสชาติอร่อยที่แท้จริงของน้ำตาลโตนดแท้ อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI)

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

..

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

บรรจุอยู่ในภาชนะที่ทันสมัย สะอาด เบาต่อการขนส่งรวมทั้งการออกแบบที่เรียบง่าย เข้ากับอัตลักษณ์ของคนกรุง

ข้อมูลการติดต่อ

0905517777
[email protected]