คริสป์ แอนด์ คิวบ์ (สูตรธัญพืช)

มานิตา

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ร้านมานิตา ผลิตและจำหน่ายหมี่กรอบชาววัง แบบต้นตำรับเนื้อแบบดั้งเดิมมายาวนาน จากการที่ได้จำหน่ายสินค้า ได้สำรวจว่าลูกค้ามักมีปัญหาใหาการรับประทานหมี่กรอบ เช่นเวลาหยิบทานลำบากๆ สินค้ามักตกหล่นบ้างเวลาหยิบรับประทาน ทางร้านจึงคิดค้นชนิดกรอบพอดีคำเพื่อง่ายต่อการรับประทาน

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

เป็นหมี่กรอบชาววังชนิดกรอบพอดีคำ สามารถรับประทานได้ง่ายและสะดวกกว่าหมี่กรอบทั่วไป

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

..

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 1011424910001 2006-11-01

ข้อมูลการติดต่อ

0994654491
[email protected]