พริกแกงไตปลา แกงป่าคั่วกลิ้ง

พริกแกงลูกเผ็ด

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

..

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

...

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อยู่ระหว่างการขอ 246778 2563-08-11

ข้อมูลการติดต่อ

0626329954
[email protected]