ต้มโคล่งปลาย่าง

กลุ่มแม่บ้านรสบรรเจิด (เขตคลองสามวา)

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เดิมเขตคลองสามวาแยกออก เขตมีนบุรีที่อดีตได้ชื่อว่าเป็นเมืองถิ่นปลาอุดมสมบูรณ์ด้วยนาข้าวและปลาจำนวนมาก เมื่อเหลือจากการจำหน่ายและรับประทานจึงนำมาแปรรูปด้วยการย่าง เพื่อสถนอมอาหารให้ยาวนานขึ้น

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้เพื่อปรุงอาหารพร้อมรับประทาน

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เดิมเขตคลองสามวาแยกออก เขตมีนบุรีที่อดีตได้ชื่อว่าเป็นเมืองถิ่นปลาอุดมสมบูรณ์ด้วยนาข้าวและปลาจำนวนมาก เมื่อเหลือจากการจำหน่ายและรับประทานจึงนำมาแปรรูปด้วยการย่าง เพื่อสถนอมอาหารให้ยาวนานขึ้น จึงเป็นชื่อเรียนว่า เมืองมินถิ่นปลา

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
Q 60/0305 2560-09-27

ข้อมูลการติดต่อ

0817000015
[email protected]