ลูกชิ้นกุ้ง

เฉินติ่มซำ

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

..

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

..

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

..

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 74-2-02755 2012-08-14 2020-12-31

ข้อมูลการติดต่อ

0958153342
[email protected]