เครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาหญ้าฝรั่นโกจิเบอร์รี่รส หวาน

บริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลา

ระดับ: Platinum

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

..

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

..

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

..

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 10-1-22558-1-0014 2559-08-26

ข้อมูลการติดต่อ

028854081
[email protected]