ไอเย็น

บริษัท อชรา เฮลแคร์ จำกัด

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ให้ความสดชื่นสบาย ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นพกพา ใช้ฉีดพรมหน้า เสื้อผ้า รองเท้า เพื่อให้ความรู้สึกเย้นสดชื่น เย็นสบาย แม้อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อน และยับยั้งแบคทีเรียและการเกิดกลิ่นอับได้ดีอีกด้วย

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ให้ความสดชื่นสบาย ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นพกพา ใช้ฉีดพรมหน้า เสื้อผ้า รองเท้า เพื่อให้ความรู้สึกเย้นสดชื่น เย็นสบาย แม้อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อน และยับยั้งแบคทีเรียและการเกิดกลิ่นอับได้ดีอีกด้วย

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองกรุง

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 10-1-6100000871 2561-01-10 2564-01-09

ข้อมูลการติดต่อ

0867896914
[email protected]