หุ่นละครจำลอง

PIROON

ระดับ: Premium

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เป็นการนำเสนอการแสดงละครพื้นบ้านของไทย เรื่องสังข์ทอง ในรูปแบบหุ่นละครจำลอง ตัวละครเอกของเรื่องมีพกสังข์และรจนา ในที่นี้นำเสนอพกสังข์ ด้วยการนำเสนองานจากฝีมือระดับครูช่าง ปั้นสดแลโชว์งานผ้าไทยโดยใช้เทคนิคภูมิปัญญาไทย ซึ่งได้รับการรับรองภูมิปัญญาไทย

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้เป็นของฝากของที่ระลึกที่ทรงคุณค่า เป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยตตรงใช้ตกแต่งบ้าน เหมาะเป็นของที่ระลึกของสะสมที่หายาก เป็นของประจำชาติไทยและเป็นตัวแทนของชาติไทยหลายครั้งที่อคันตุกะจากต่างประเทศมาเยือนไทยใช้เป็นของที่ระลึกในงานและโอกาสสำคัญๆ ระดับประเทศหลายต่อหลายครั้ง

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

งานศิลปะการปั้นหุ่นละครจำลองนี้ใช้แรงบันดาลใจมาจากเล่าเรื่องในนิทานพื้นบ้านเรามีการแต่งกายแบบละครไทย ใช้การจำลองและย่อส่วนใหญ่สวยงามอย่างคนใส่ จึงนับว่าเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของช่างครู ฝีมือได้ตั้งใจรักษางานนี้ไว้ด้วยความรักอย่างแท้จริง จึงนับว่าเป็นของหายากยิ่งโดยแ่ท้

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 806/2548 2562-12-15 2565-12-14

ข้อมูลการติดต่อ

0818145957
[email protected]