กระเช้าดอกแค

โอ่งแดงเซรามิค

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

...

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

...

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 46/2556 0559-02-28 2562-08-01

ข้อมูลการติดต่อ

0877113071
[email protected]